Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Helpificu veebipäevik

Head Sõbrad!

Helpificu varasema eestikeelse blogi leiate vabatahtlik.helpific ja inglise keelse blogi klikates volunteer.helpific

Dear friends!

Helpific’s previous Estonian blog can be found on voluntary.helpific and English blog volunteer.helpific

 

Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid.

Helpific.ee – liitu juba täna!

Helpific is a web-based support environment, through which people with special needs can find voluntary helpers or paid services.

Helpific.com – join today!

Хелпифик – это веб-платформа поддержки, через которую люди с особыми потребностями могут обратиться к волонтерам-помощникам или заказать оплачиваемые услуги.

Helpific.com – присоединяйтесь сегодня!

Kas kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda abivajajalt või tema pereliikmelt tasu sotsiaalteenuse osutamise eest?

© Helpific / Claudius Õigusbüroo

EN

Kuidas kohalik omavalitsus otsustab, milline sotsiaalteenustest on abivajajale kõige sobivam ja millest sõltub inimeselt võetava tasu suurus?

Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS) sätestab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest, et riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet ja et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHK) kohaselt on kohalike omavalitsuste kohustus korraldada sotsiaalteenuseid. See tähendab kohustust tagada vajalikud sotsiaalteenused, selgitada välja inimese abivajadus ning vajadusel osaleda sotsiaalteenuse kulude katmisel.
Loe edasi

Kaasame töötud jagamismajandusse!

© Helpific

Heinakuu töisel nädalal, mil paljud ametnikud ja linnakodanikud nautisid suvepuhkust, kohtusid jagamismajanduse platvormide esindajad Keiu Roosimägi (Helpific) ja Kristjan Vanaselja (Goworkabit) Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et arutada võimalusi, kuidas läbi liberaalsemate meetmete aidata kaasa pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse leevendamisele, sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja luua paremaid võimalusi iseseisva majandusliku toimetuleku suurendamiseks. Üheks võimaluseks on nn tööampsud, kus töötu saab teha ühekordseid tööotsi jagamismajanduse platvormide kaudu, tundmata hirmu töötu staatusega kaasnevate teenuste, toetuste ja hüvitiste kaotamise ees.

Helpific osutab teenust eakatele ja erivajadusega inimestele


Loe edasi

Kristina ja Marita

Marita:

“Oli veebruarikuu lõpp ja MTÜ Helpific korraldas Startup inkubaatoris tänuväärse, innovatsiooniteemalise seminari. Kokku tulid inimesed, kelle tegevusvaldkonnaks on ligipääsetavus nii intellektuaalsel kui ka füüsilisel tasandil. Teiste kõrge sotsiaalse närviga osalejate seas kohtasin inimest, kellel on senini minu elus väga oluline ja arendav koht – Helpificu projektijuht Kristina Amor. Juba aprilli lõpus seadsime koos sammud Vabaduse väljakul toimuvale tantsupeole. Mina, ratastoolis liiklejana, ja Kristina, saatjana – saime kogeda, kuidas on liikuda ühistranspordiga Männikult kesklinna.

Mai alguses läbisime koos järgmise katsumuse, nimelt käisime Eriliste Purjetajate avaüritusel Tallinna Olümpiapurjespordikeskuses, kus õnnistati sisse kolm parapurjekat. Purjetasime! Oli inspireeriv ja mõnus päev. Mõni päev hiljem toimus Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu kevadinfopäev, millest meil oli rõõm osa võtta.

26. mail toimus Kakumäel „Kodukohvikute Päev.” Meie valikusse langes kohvik „Vaimupuu”, Kakumäe sadama Haven merekohvik „Koda” ning „Kirjanduskohvik”. Juuni alguses läksime „omadega rappa”. Veetsime mõned tunnid kuumas Viru Rabas. Õnneks olid seal laiad laudteed, mis sobisid ka ratastooli kasutajale. Kristina abistavast käest oli palju abi aga konarlikul metsateel ja rabas asuvas vaatetornis.”

 

Kristina Amor:

“Kohtusime Maritaga Helpificu poolt korraldatud seminaril ühel lumisel päeval veebruarikuus. Mulle jäi Marita kohe silma, sest tema naeratus ja olek olid säravad. Umbes kuu aega hiljem võttis ta minuga ühendust ja küsis, kas saaksime koos minna ühistranspordiga ühistantsimisele Vabaduse väljakul. Olin nõus! Rõõmsas meeleolus läks bussisõit kiiresti. Päike paistis soojalt, sestap saime Vabaduse väljakul kätte oma esimesed suuremad D-vitamiini annused. Õhtu lõppes väikese koogitükiga. Nii saigi alguse meie tutvus! Olen aeg-ajalt hämmeldunud, et Marita oskab alati olla särasilmne. Kõik päevad ei ole vennad, on ka temal raskemaid päevi. Mul on Maritalt õppida seda, kuidas hoida süda avali ja olla positiivne.”

Liitu helpific.com!

Digitaalne transformatsioon sotsiaalsektoris

Jagamismajandus kui võimalus e-riigile sotsiaalhoolekande ja tööotsingute ümberkujundamisel

© Helpific

Sellel nädalal kohtusid idufirma Helpificu eestvedamisel Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Eesti Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Tallinna Linnavalitsuse esindajad. Helpificu kaasasutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi tutvustas IKT (informatsiooni – ja kommunikatsioonitehnoloogia) ning jagamismajanduse platvormide võimalusi, et suurendada erivajadusega inimeste, eakate ja töötute sotsiaalset kapitali, paremat integratsiooni ühiskonda ning lisatoe võimalusi kohalikele omavalitsustele avalike teenuste pakkumisel.

Kodanikud, digitaalne tehnoloogia ja avalikud teenused - e-riigi tuleviku üle arutlejad

Eestis kui e-riigis on väga tugev iduettevõtete ökosüsteem. Digitaalne „tsunami“ on läbinud panganduse, transpordi, majutuse jne – samas on sotsiaalne sektor nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil jäänud „vaese kutsika“ rolli. Kuid ka digitaalsed platvormid võivad sotsiaalsektoris rakendada kogukondlikke ressursse nt erivajadusega inimeste suurema iseseisvuse ja heaolu tagamiseks. Jagamismajandus (Bolt, TransferWise jne) on üks kiiremini kasvavaid majandusvorme ja tõusev trend, kuid sotsiaalhoolekandes on täielik potentsiaal seni kasutamata.

 

 

 


Loe edasi

Yusrin & Jüri

Yusrin

Yusrin comes from a family where generosity and tenderness towards others is very important. When she came to study in Estonia, she promised herself to help the locals as a way to promote a better world. When she met Jüri, she instantly connected with him and she completely values their friendship.

Yusrin lives her life based on this quote by Mother Teresa, “In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love. Let your presence light new light in the hearts of people. Spread love everywhere you go.”

 

Jüri

Jüri met Yusrin through the Helpific platform. Yusrin, a student from Singapore who is going to school in Estonia helps Jüri with various everyday matters. Jüri considers Farina more of a friend then a helper, “we are very good friends and we do all the things that friends do together.”-Jüri

Join helpific.com!

Хелен и Тимо

Хелен

Относится с добротой как к своему помощнику Тимо, так и к Helpific. “Тимо в своих делах добросовестный, точный и корректный. Процесс поиска помощи из Helpific – положительный опыт, больше всего нравится гибкость, при необходимости могу вызвать помощника именно тогда, когда такая необходимость возникает, даже если это случается относительно неожиданно и малым сроком предуведомления. Наличие помощника обеспечивает большую свободу и более самостоятельную жизнь. Также мне как человеку с двигательными недостатками услуга достаточно посильна“.

Тимо

“По-моему, Хелен очень милая, активная, приветливая и дружелюбная девчонка, к которой судьба не очень-то миловидна, но она справляется, и это важнее всего. Впервые встретившись, прошли краткое обучение, так как впервые сталкиваюсь с такой работой. Я сам с физическими недостатками, и наше сотрудничество дает хорошую ежедневную физическую нагрузку, если возникнет необходимость ей помочь. Во всех отношениях эта работа оказалась для меня положительной, в том числе и в экономическом плане”.

Присоединяйся helpific.com!

Helen & Timo

Helen

Helen has only good things to say about her helper Timo and the platform Helpific. “Timo is so conscientious in his actions. Searching for help through Helpific has been a positive experience – mostly I like the flexibility – I can call for a helper exactly when the need arises, even if it occurs relatively unexpectedly and with a short period of notice. The existence of a helper gives me more freedom and an independent life. Also, the service is affordable to me as a person with a mobility disability who has limited income”

Timo

“Helen is very nice. She is an active and friendly girl who has experienced hardships but manages, and that is the most important thing. When we first met, we did a short training since this was the first time I had helped with this type of personal assisting.. I have a physical disability myself and whenever there is a need to help her, our cooperation gives us a good workout. This opportunity has had a great effect on me in every way, even economically.

Join helpific.com!

Helen ja Timo

Helen

Häid sõnu jätkub Helenil nii oma abistaja Timo kui ka Helpificu aadressil. „Timo on kohustetundlik, täpne ning korrektne oma tegemistes. Helpificust abi otsimise protsess on olnud positiivne kogemus – enim meeldib paindlikkus, et vajadusel saan abilise kutsuda täpselt siis, kui vajadus tekib, isegi kui see peaks juhtuma suhteliselt ootamatult ja üsna väikese etteteatamise ajaga. Abilise olemasolu tagab vabamad käed ja iseseisvama elu. Samuti on teenus minule, kui liikumispuudega isikule, taskukohane.“

 

Timo

„Helen on mu meelest täitsa tore, aktiivne ja lahe sõbralik tüdruk, kelle vastu saatus pole olnud helge, kuid Ta saab hakkama ja see on kõige olulisem. Esmakordselt kohtudes tegime läbi väikese koolituse, kuna olen esmakordselt sellise töö peal. Olen ise füüsilise puudega ja meie koostöö annab hea füüsilise koormuse igaks päevaks, kui on vajadus Teda aidata. Mulle on see töö igas mõttes hästi mõjunud, ka majanduslikult“.

Liitu helpific.com!

Мерле и Хелен

Мерле

У Мерле тоже есть личный помощник, но случаются неожиданности и платформа Helpific и есть то нужное место, где можно быстро найти помощь. “С Хелен здорово заниматься шопингом – у нее наметан глаз на то, что мне подходит и в этой части я ей доверяю. Также она быстро находит общий язык и у нас предостаточно общих тем, которые можно обсудить, мне нравится с ней дальше двигаться”.

Хелен

Она помогала многим людям с особыми потребностями. Так как Хелен и сама была в роли нуждающейся в помощи, она ценит помощь естественной и человеческой деятельностью. С яркой и жизнерадостной Хелен она встретилась благодаря Helpific. “Я рада, что могу теперь хоть часть того, что получила, вернуть обратно, а также встреча с новыми и занимательными людьми – это так здорово. Сопровождение Мерле, это скорее как прогулка с подругой – уйма разговоров и время всегда проходит быстро”.

Присоединяйся helpific.com!